bilsport
                 Vägmärken
Varningsmärken
Cyklister och mopedförare Övergångsställe Stenskott Stenras
Barn Farlig kurva. Gående Hal Vägbana
Skidåkare Vägarbete Ridande Flerfärgssignal.
Vilt Lågt flygande plan Farlig sidvind Flera kurvor, den första till vänster.
Vägkorsning Tunnel Vägkorsning där trafiken på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt Svag vägkant eller hög körbanekant
Mötande trafik Långsamtgående fordon. Brant lutning, stigning. Brant lutning, nedförslutning.
Järnvägskorsning med bommar Fordon med förspänt dragdjur Järnvägskorsning utan bommar Terrängskotertrafik
Annan fara Köbildning Cirkulationsplats Annan fara
Avsmalnande väg Kaj eller annan plats där vägen slutar mot vatten. Ojämn väg Öppningsbar bro.
Kryssmärke Avstånd till plankorsning Sträcka med vägarbete upphör
Väjningspliktsmärken
Väjningsplikt Stopplikt Övergångsställe Huvudled.
Huvudled upphör Väjningsplikt mot mötande trafik Mötande trafik har väjningsplikt

Förbudsmärken
Förbud mot infart med fordon Förbud mot trafik med fordon Förbud mot trafik med cykel och moped klass II. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I.
Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp. Förbud mot ridning Förbud mot gångtrafik
Begränsad fordonsbredd Begränsad fordonshöjd. Begränsad fordonslängd. Minsta avstånd.
Begränsad bruttovikt. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg Bärighetsklass Begränsat axeltryck.
Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II. Förbud mot trafik med tung lastbil. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn.
Slut på vändplats. Vändplats. Slut på Lastplats. Lastplats
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass 1. Förbud att parkera udda datum. Förbud att parkera jämna datum. Datumparkering
Förbud mot att stanna och parkera fordon Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul. Förbud mot att parkera fordon. Stopp för angivet ändamål
Stopp vid tull. Stopp för begränsad hastighet. Begränsad hastighet. Begränsat boggitryck.
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Förbud mot sväng i korsning. Förbud mot U-sväng. Slut på omkörningsförbud.
Omkörning förbjuden Slut på omkörningsförbud med tung lastbil. Förbud mot omkörning med tung lastbil

Påbudsmärken
Påbjuden gångbana Påbjuden gång- och cykelbana Påbjudna gång- och cykelbanor Påbjudenled för terrängfordon
Påbjuden ridväg Påbjuden cykelbana. Cirkulationsplats. Påbjuden körbana
Slut på körfält för fordon i linjetrafik. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Påbjuden körriktning
Anvisningsmärken
Tättbebyggt område Tättbebyggt område upphör Motortrafikled börjar. Motortrafikled upphör.
Sammanvävning Rekommenderad högsta hastighet upphör . Rekommenderad lägre hastighet Rekommenderad lägre hastighet upphör.
Gångfartsområde Gångfartsområde upphör. Gågata. Gågata upphör.
Enkelriktad trafik Rekommenderad högsta hastighet Betalväg Tunnel
Nöduppställningsplats Nödutgång Utrymningsväg Områdesmärke
Område upphör Taxi Busshållplats Parkering.
Motorväg börjar. Motorväg slutar. Mötesplats Trafiksäkerhetskamera.
Återvändsväg
Lokaliseringsmärken
Vägnamn Körfält upphör Orienteringstavla för omledningsväg Farligt gods
Lokal slinga Räddningsplats Trafikplatsnummer Omlednings riktning
Tabellorienteringstavla AvfartsorienteringstavlaAvfartsvisare Vägvisare
Orienteringstavla Tabellvägvisare Körfältsvägvisare Samlingsmärke för vägvisning
Infartsparkering Märke för visst fordonsslag eller trafikantgruppParkeringshus Väganslutning med accelerationsfält.
Körfältsindelning på sträcka Minskning av antal körfält. Ökning av antal körfält Väganslutning med med separat körfält.
Avståndstavla Vägnummermärke vid omledning av trafiken Europaväg Riksmärke
Körfältsindelning före korsning. Orienteringstavla vid förbjuden vänstersväng. Platsmärke Vattendrag.
            Källa : Vägverket samt Transportstyrelsen.
©   Mattex.nu